آشنایی با حزب کارگزاران سازندگی-2

دوران سازندگی و شکل گیری حزب

با پایان هشت سال دفاع مقدس کشور در فضای جدیدی از تحولات اجتماعی و سیاسی و به خصوص اقتصادی قرار گرفت. با توجه به ویرانی های ناشی از جنگ- کانون توجهات حول محور توسعه و بازسازی اقتصادی کشور قرار داشت. در این زمان اقتصاد دولت مردانه و رادیکال جای خود را به اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار داد. برای نهادینه کردن چنین توسعه ای کارهایی می بایست انجام گیرد که عبارت بودند از: 1- ارائه برنامه های قانونی جهت امر بازسازی که در این راستا برنامه توسعه پنج ساله کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. 2- آماده کردن فضای عمومی کشور و افکار عمومی برای پذیرش فرایند و تحولات جدید. 3- تامین اعتبارات مالیو هزینه ها که درآمدهای نفتی بیشترین حجم این اعتبارات را پوشش می داد. 4- ورود افراد متخصص متناسب با سیستم برنامه. 5- اتخاذ دیپلماسی مورد نیاز برای چنین حرکتی که در این جهت تنش زدایی به عنوان یک ابزار مورد توجه دولتمردان قرار گرفت. در این مرحله عملی شدن برنامه ها افراد تحصیلکرده و عمدتآ تکنوکرات (فن سالار) که برخی از آنها در اروپا و آمریکا تحصیل کرده بودند وارد میدان شدند. در این مقطع به دلیل کمبود امکانات مختلف اعم از مادی و نیروی انسانی و امکانات اجتماعی مشکلاتی نیز در امر توسعه به وجود وجود آمد که می توان به عدم تعریف همه جانبه از توسعه اقتصادی که باعث بروز ناهماهنگی هایی در تعامل با حوزه های فرهنگی و سیاسی شده بود اشاره کرد. همین امر موجب برخی بی نظمی ها در مسائل مالی و عدم به کارگیری تمام نیروها و امکانات در حوزه اقتصاد –تعارضات و ناهنجاری ها یی در حوزه فرهنگ و تعارض و کشمکش بین گروه های سیاسی در حوزه سیاست شد. علاوه بر تلاش در صحنه داخلی برای جذب سرمایه ها –سیاست خارجی نیز در جهت تشنج زدایی و استفاده از ظرفیت های بین المللی تلاش زیادی را انجام داد. جذب سرمایه های خارجی و ایرانیان خارج از کشور سرلوحه این تلاش قرار گرفت. البته ورود این سرمایه ها تبعات اقتصادی و اجتماعی و به خصوص فرهنگی خاص خود را داشت که بعضآ موجب تعارضاتی در تئوری و عمل شد زیرا صاحبان این سرمایه ها مطالباتی داشتند که با برخی از آرمان های انقلاب اسلامی در تعارض بود. در آن زمان برخی از مسئولان اقتصادی دولت سفرهایی را به خارج از کشور به خصوص آمریکا داشتند و در جمع ایرانیان صاحب سرمایه شرکت کرده و از آنها جهت سرمایه گذاری در ایران دعوت به عمل آمردند. اولین سوال مطرح شده از سوی خارج نشینان این بود که آیا همان نظام و وضعیت گذشته ادامه خواهد داشت؟  در این راستا عده ای اعتقاد داشتند که جهت رشد اقتصادی تامین منابع مالی برنامه از این طریق ضروری است و باید فضای مورد نظر آنها را برای ورود سرمایه آماده کنیم و لذا تحرکاتی نیز جهت حساسیت زدایی به خصوص در عرصه فرهنگ انجام شد. به هر حال برداشت های متفاوت از برنامه توسعه باعث تعاریف مختلفی به نحو سلبی و یا ایجابی در سطح جامعه و گروه ها شده بود که بعضآ تعارضات و کشمکش هایی را در پی داشت. از مجموع مباحثات آن زمان بحث عدالت اجتماعی نیز مورد توجه و کانون تعارضات گروه ها و شخصیت های مختلف بود- اعضای تکنوکرات کابینه آقای هاشمی رفسنجانی بر توسعه شتابان تاکید داشتند و عدالت اجتماعی را در گرو توسعه بلند مدت می دانستند. در مقابل این نظریه جامعه روحانیت و گروه های همسو معتقد بودند که شتاب توسعه نباید به گونه ای باشد که طبقات متوسط و پایین جامعه در تنگنا و مشقت قرار گیرند و آنچه که مقدم است عدالت اجتماعی می باشد نه توسعه. با گذشت زمان اختلافات بین مجلس و بعضی از اعضای کابینه و برنامه های آنان افزایش می یافت. سید حسین مرعشی در این مورد مدعی است: ".... مجلس چهارم فشارهایی را به دولت برای تغییر سرعت سازندگی و توسعه کشور در بخش های فرهنگی به منظور محدود کردن فضای فرهنگی کشور وارد ساخت و در مجموع انحرافی در برنامه اصلاحات آقای هاشمی رفسنجانی به وجود آوردند" اما در مقابل آنچه که در محافل رقیب و صحن مجلس مطرح می شد کم کردن فشار بر طبقات محروم – عدالت اجتماعی و مباحث فرهنگی بود که در این زمینه اصلاحات جزئی نیز در برنامه ها بوجود آمد. مجموع مشکلات و تعارضات بوجود آمده در اجرای برنامه توسعه به خصوص در ارتباط با "سیاست تعدیل" اقتصادی دولت- از دید مدیران تکنوکرات دولت زنگ خطری محسوب می شد که کند شدن سرعت سازندگی به ویژه آزادسازی قیمت ها و خصوصی سازی را در پی داشت. برای پیشگیری از این امر طبعآ انتخابات مجلس پنجم و تصاحب کرسی های آن می توانست بسیار مهم باشد. لذا جمعی از عناصر دولتی و اعضای کابینه تصمیم گرفتند به صورت سازمان یافته وارد عرصه انتخابات شوند. به این منظور گروه جدیدی را پایه گذاری نمودند که بعدها به نام کارگزاران سازندگی معروف شد. 

منبع:هفته نامه صبح صادق-31خرداد1389

/ 2 نظر / 32 بازدید
جاهد

و امام ما فرمود : " ما پرچم این انقلاب را به صاحبش می سپاریم " . . . . و ما می سپاریم .انشاالله ..... بعونک یا الله . یا اباصالح بسم الله . میلاد خورشید برماه و ستارگانش مبارک . التماس دعای مخصوص دارم .

سهراب(سرباز بی کلاه)

سلام. با مطلبي در مورد فتواي خانمان برانداز امام خامنه اي براي منافقين و ضد انقلاب بروزم و منتظر حضور و نظراتتون... عشق من مولاي من سيد علي[گل]